Poznaj nas | About us

zdjecie-proem

Fundacja Proem jest chrześcijańską organizacją pozarządową, która powstała w Posce w 1990 roku.  Działa w oparciu o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Promuje wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim. Jest organizatorem konferencji, imprez kulturalnych i sportowych, wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z różnych środowisk społecznych i kościołów. Prowadzi ewangelizację, edukację i działalność społeczną. Popularyzuje zdrowy styl życia, sport i aktywny wypoczynek. Stwarza młodemu pokoleniu możliwości rozwoju w sferze duchowej i intelektualnej. Propaguje i organizuje wolontariat, przyjmuje i wysyła na praktyki studenckie. Wspiera misyjne działania innych chrześcijańskich organizacji i wszelkie inicjatywy społeczne, których celem jest dobro człowieka.

Proem Ministries is a Christian nonprofit organization founded in Poland in 1990. Biblically based and ethically driven, Proem promotes ideals common to all Christian churches while organizing recreation for children, youth and families from different social circles and churches as well as conferences, cultural and sporting events, evangelical outreaches, education and social help. Emphasizing a healthy lifestyle, sport, and active recreation, Proem supports mission work and social outreach initiatives of other Christian organizations working towards the good of the community. Proem receives and sends interns and students while actively seeking to create opportunities for spiritual and intellectual growth with the next generation in mind.